Usein taiteesta näytetään vain lopputulos - tai sitten teos on tarkoitettukin vain sarjaksi luonnostelevia eleitä, ”ehdotuksia”.


Minulle lopullinen muoto on se mikä antaa teokselle merkityksen. Silti mietin, missä taiteen merkitys lopulta sijaitsee: valmiissa teoksessa, vai ajatuksissa teoksen ympäriltä? Onko taiteilijan tuotannossa kyse autenttisista teoksista vaiko teosten kuvallisista ja kirjallisista dokumentaatioista?


Seuraavan tekstin aiheena ovat tekemättömät teokset - ajatukset tekemisen taustalla. Teksti on muodoltaan päiväkirjakollaasi. Tähän olen editoinut vuonna 2011 kirjoitettua tekstiä.