Öistä vasanmerkintää Kemi- Sompion paliskunnassa heinäkuussa 2014